Değerlerimiz

Erkul Grup, çalışan ve ortaklarının kendisiyle iftihar edebileceği bir kurum olmak için, tüm faaliyet süreçlerinde ahlâk ve inanç ilkeleri temeline oturan kurumsal değerleri doğrultusunda hareket eder. Erkul Grup çeyrek asırlık deneyimini ve bilgi birikimini ülkemiz ve insanlarımızın yararına değerlendirmeyi ve gelecek nesillere aktarmayı kurumsal bir vazife olarak görür.

AHLAKİ ve İLKELİ DURUŞ

Erkul Grup tüm iş süreçlerinde iş ahlâkı doğrultusunda hareket ederek güvenilir, dürüst, tutarlı ve adil olmayı ilke edinmiştir. Taahhüt edilen işler; kaliteden taviz verilmeden, maliyeti ne olursa olsun niteliği düşürülmeden, yapılabilecek en iyi şekilde gerçekleştirilir.

BİLGİ ve TECRÜBE

Erkul Grup tüm işlerini çeyrek asrı aşan tecrübe ve gücünü köklerinden almış olduğu mesleki bilgilerinin ışığında, en erdemli varlık olan insanı ve emanet edilen tabii kaynakları en verimli ve doğru bir şekilde değerlendirerek ekonomik ve kültürel alanda üzerine düşeni yapar.

SOSYAL SORUMLULUK

Erkul Grup için insanlığa, topluma katkı sağlamak, katma değer üretmek bir sunum politikası değil, inanç değerlerinden kaynaklanan mesuliyetin gereği ve mevcudiyetinin ana sebebidir. Bir yandan tüm faaliyet ve yatırım süreçlerinin sürdürülebilir olması hedeflenirken, öte yandan toplumsal ortakları için ekonomik, kültürel ve toplumsal kalkınmayı desteklemeyi amaçlar.

CİDDİYET ve DÜRÜSTLÜK

Kuruluşundan itibaren hedeflediği yüksek ideal neticesinde kısa zamanda büyük mesafeler kat etmiş olan grubumuz, ciddiyet ve dürüstlük ilkesinden ayrılmadan, projelerini zamanında, eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak başarıyla gerçekleştirmiştir.